Truida Kestell strewe daarna om ‘n skool van voorkeur te wees, deur die aanbieding van uitsonderlike onderwys, opvoeding en lewensvaardighede aan elke leerling wat aan ons toevertrou word. 

Ons skool se akademie is ons trots.  Ons bied ‘n geïntegreerde, omvattende akademiese program gebasseer op die nasionale kurrikulum.

Boonop bied ons nie net standaard leerstof  aan nie, maar het verskeie ekstra programme om te verseker dat leerders die inligting wat hulle verkry ook prakties kan toepas.

GRAAD 4-6

Hierdie oorgangsfase van die leerders vanaf die Grondslagfase word met groot omsigtigheid en op ‘n deernisvolle begeleidingswyse hanteer.

Die leerders sprei hul vlerke en - benewens die voorgeskrewe leerareas - is dit ‘n tydperk van ontdekking en die uitbreiding van vaardighede om uitkomste te bemeester. Klem word steeds gelê op basiese vaardighede soos lees, skryf, spelling en syfervaardighede (hoofrekene).

In Graad 4-6 volg ons die Nasionale Kurrikulum ( KAV’s) en die volgende vakke word aangebied: Afrikaans, Engels, Wiskunde, Sosiale Wetenskap, Natuur Wetenskap, Lewensvaardighede - wat insluit: Liggaamlike Opvoeding, Kuns en Kultuur en Lewens Oriëntering. Rekenaartegnologie word ook as ‘n afsonderlike vak aangebied. Vakonderwys vind plaas in die fase.

GRAAD 7

Aangesien hierdie fase geïntegreerd met die Gr 8 en 9 Kurrikulum aangebied word, fokus ons by die graad 7’s  daarop  om hulle  gereed en vaardig te kry vir die uitdagings van die Hoërskool.  ‘n Groter klem word geplaas op selfstandige werk en die aanvaarding van verantwoordelikhede.

Deurlopende terugvoer van Hoërskole word aangevra. Ons Truidjies kan met trots sê dat hulle hul plek in enige hoërskool kan volstaan!

In Graad 7  volg ons ook die  Nasionale Kurrikulum (KAV’s). 

Die volgende vakke word aangebied: Afrikaans, Engels,  Wiskunde, Sosiale Wetenskap, Natuur Wetenskap, Ekonomiese Bestuurswetenskap, Tegnologie, Kuns en Kultuur, Lewensoriëntering (wat Liggaamlike Opvoeding insluit), Rekenaartegnologie  en Bybelonderrig.

Vak onderwys vind in hierdie fase plaas.

 

Slaagvereistes vir 2015:

Gr.4-6: Huistaal Vlak 4 (50%); Eerste addisionele taal 3 (40%);Wiskunde Vlak 3 (40%) en Vlak 3 (40%) in enige 2 van die oorblywende vakke.

Gr.7   : Huistaal Vlak 4 (50%); Eerste addisionele taal Vlak 3 (40%); Moet 8 van die 9 vakke slaag

 

Personeel indeling 2015:

Gr 4A: Mnr A Boshoff B: Me C Exley C: Me C Sanderson D: Ms K Peens

Gr 5A: Me A v Biljon B: Me M Pauls C: Mnr W Maloney D: Ms S J v Rensburg

Gr 6A: Mnr P de Kock B: Me L van Zyl C: Me C de Jager D: Mnr M Peens

Gr 7A: Me M Jordaan B: Me U vd Merwe C: Mnr M Opperman D: Mr T Wilke

Personeel wat nie voogklasse het nie: Mnre Pelster, Zietsman, Ms W Thomas, Me T Schmidt.

Select