Vir die eerste keer in die geskiedenis van ons skool het ons 'n splinternuwe benadering vir koorsang. Ons maak gebruik van 'n nuwe vorm van begeleiding in die vorm van 'backtracks' en geniet die musiek soveel meer deur bewegings daarby in te bring. Die revuegroep bestaan vanjaar uit 85 lede. Die Seniorkoor en Juniorkoor is saamgevoeg om een massa te vorm. En dit is'n massa om op trots te wees.
 
TKS Revuegroep is een van die skool se pronkstukke met hul buitengewonde hoe standaard van groepsang,dissipline en passie. Die lede van die sanggroep het hulself hierdie jaar bewys as staatmakers en lojale lede,wie met trots hul ouerhuise en skool verteenwoordig het by verskeie geleenthede.
 
Tydens hul deelname aan die Bethlehem Koorfees en ATKV koorfees was hulle van die uitstaande kore wat deelgeneem het. Daar is elke keer besondere vermelding gemaak van ons skool se sanggroep.
Hulle het ook verskeie kere by die skool se spoggeleenthede opgetree.
 
Ons is ook trots op ons nuwe drag wat ons trots maak op ons skool. Dis voorwaar 'n fees om in hierdie groep te sing en boonop - om met hierdie groep talentvolle leerders te werk.
 
Baie dankie aan Mnr Pelser wat ons leerders hierdiegeleentheid gee en altyd in ons glo!
NetbalIMG 9906 002
 
Select