Sweeties
Dis wat kindertjies mos sê
 
By Truida Kestell Skool probeer ons vanjaar om ‘n wyer verskeidenheid kossoorte soos bv. pannekoek, pizza-skywe, boerewors broodjies, skyfies met hoendervlerkies, ens. aan te bied ten einde die maatjies aan te moedig om meer
kos te koop.
 
What’s new at the tuck shop?
It is helpful when our children place an order the previous day. It is not necessary to order for the whole week. Forms are available at the tuck shop. Just remember to send a SMS to 071 658 0469 or 083 325 7207 if your child has ordered and is absent for that day. If we receive the SMS before 09:00, you will not forfeit any money.
 
Nuwe projek/ New project
Kos tydens middagete gedurende die sportseisoen.
Food at lunch time during the sport season.
 
Vir enige verdere inligting kan die skool gekontak word.
 
Select