Ondersteuningsonderwys beteken die personeel bied ekstra ondersteuning aan die leerders by wie ʼn spesifieke leeruitval geïdentifiseer word. Die tydperk van ondersteuning wissel van leerder tot leerder. Ons leerders leer tree met meer selfvertroue op te tree.
 
Ondersteuningsonderwyseres:
Susan Smith
 
Intensiewe Ondersteuningsonderwys:
Graad 1 Afrikaans
Madene Odendal
Graad 2 Afrnikaans
Didi Cronjé
Graad 3 Afrikaans
Riana Malan
                                                                       
SKOOL-ONDERSTEUNINGSPAN
 
Koördineerder:
Susan Smith
 
Die span bestaan uit vrywillige personeel en Professionele lede uit die gemeenskap. Hulle taak is om leerders in alle fasette soos emosionele, skolastiese, of op ʼn fisiese gebied en waar nodig, te ondersteun. Hulle reël spesiale dae vir leerders soos- Dogterstee en Wêreldbiddag.
 
Select