TERAPEUTE
 
ʼn Jarelange droom het waar geword. Truida Kestell Skool spog met ʼn unieke inisiatief. Twee arbeidsterapeute, drie gehoor- en spraakterapeute, ʼn bio-link terapeut, ʼn spelberader en ʼn opvoedkundige praktisyn, op ons eie terrein. Lokale is by die skool ingerig om die terapeute te akkommodeer.
 
Hierdie professioneel opgeleide terapeute besoek, afsonderlik die skool, op verskillende dae van die week, om leerders te evalueer, onmiddellike terugvoering aan die betrokke personeel en ouers te gee en dan met terapie te begin.
 
Nog ʼn groot voordeel vir die leerders is om in die middae meer tyd te hê om aan sport en kultuur deel te neem. Dit vergemaklik ook die ouer se dagbeplanning en skakel ekstra ritte uit.
 
By Truida Kestell Skool is elke leerder belangrik en word ʼn holistiese benadering gevolg t.o.v. die ontwikkeling van die leerder. Almal vat hande om vir die leerders ʼn blink toekoms te verseker en gelukkige gesiggies te sien.
 
Arbeidsterapeute:
Riëtte Smit en Barbara Zietsman (Kids in Sync)
 
Spraakterapeute:
Ilse Strauss, Joanie Schoeman en Alida van Lingen
 
Bio-link:
Carise Barends (Konsentrasie)
 
Spelberader:
Gail de Villiers
 
Opvoedkundige Praktisyn:
Annelie Botha
 
Ondersteuningsonderwys verseker ʼn blink toekoms vir ons leerders! 
Truida Kestell se hulponderrig dienste bestaan uit ‘n span dinamiese terapeute wat daarna streef om deurentyd op die voorpunt van die nuutste kennis en tegnologie in hul onderskeie professies te wees en sodoende die beste moontlike diens aan TKS se kinders te kan lewer.
In die era waarin ons leef word daar verskeie eise aan ons kinders gestel. Baie kinders kan met gemak aan hierdie eise voldoen, maar daar is al hoe meer kinders vir wie dit nie so maklik is nie. Dit is van die allergrootste belang om enige area wat nie voldoende ontwikkel is nie, betyds aan te spreek, aangesien die gaping tussen ‘n kind met ‘n probleem en ‘n kind daarsonder net groter en groter word indien die probleem nie gou genoeg aangespreek word nie.
Wie behoort te besluit of jou kind enige terapeutiese insette benodig? Jou kind se onderwyseres kan ‘n waardevolle inset lewer, maar geen formele of informele evaluering is beter as ‘n ouer se intuïsie nie. Indien jy as ouer dus self twyfel in jou hart ervaar oor jou kind se vordering, is dit altyd beter om professionele advies in te win. Kontak vir Susan Smith by die skool vir meer inligting. Truida Kestell is al vier jaar besig en die voorlopers in Bethlehem op die gebied.
‘n Opvoedkundige Sielkundige se dienste sluit in die evaluaring van- en hulpverlening aan voorskoolse, primêre skool- leerders. Areas wat aandag geniet, sluit in:
 Emosionele probleme: Swak selfbeeld, depressie en oormatige afhanklikheid, angstigheid, ens.
 Gedragsprobleme: Aggressiewe gedrag, diefstal, brandstigting, ens.
 Sosialiseringsprobleme: Verhouding met maats, onttrekking van groepsaktiwiteite, ens.
 Leeprobleme: Lees-, skryf-, spel- of wiskundeprobleme, asook relevante studiemetodes
 Aandag en konsentrasie: Kind kan nie in die klas byhou nie, impulsiewe gedrag, aandag word  
                                      maklik afgelei, ens.
 Aanpassing: ‘n Nuwe baba tuis, verhuising, nuwe skool, ens.
 Trauma: Inbraak, kaping, gewapende roof, egskeiding, afsterwe van ‘n geliefde, ens.
Ander dienste wat ook aangebied word sluit in:
 Psigometriese toetsing (IK, aanleg, belangstelling, persoonlikheid, konsessies, ens.)
 Die bepaling van skoolgereedheid van die voorskoolse kind
 Vakkeuses en beroepsleiding
 Ouer- en onderwyserbegeleiding
 Spelterapie en Bioterugvoer-terapie
Select