Truida Kestell is die voorloper as dit by hulponderrig kom.

 Truida Kestell loop voor en ander skole boots ons na. U is onlangs in die media blootgestel aan ander skole wat ‘n hulponderrigsentrum by hulle skool het. Ons is al reeds vir 4 jaar besig met ons hulponderrigsentrum by die skool.Twee arbeidsterapeute, drie gehoor- en spraakterapeute, ʼn bio-link terapeut, ʼn spelberader en ʼn opvoedkundige praktisyn, op ons eie terrein.Benewens die terapeute wat die skool het, het ons ook tutors en assistent onderwysers wat saam met leerders die heeldag in die klas is om hulle by te staan en hulponderrig te gee. Lokale is by die skool ingerig om die terapeute te akkommodeer. TKS is die enigste Laerskool wat intensiewe ondersteuning bied in Graad 1, graad 2 en graad 3. In die grade is daar afsonderlike klasse wat individueel aandag aan die leerders skenk.

 Hierdie professioneel opgeleide terapeute besoek, afsonderlik die skool, op verskillende dae van die week, om leerders te evalueer, onmiddellike terugvoering aan die betrokke personeel en ouers te gee en dan met terapie te begin.

 Truida Kestell se hulponderrig dienste bestaan uit ‘n span dinamiese terapeute wat daarna streef om deurentyd op die voorpunt van die nuutste kennis en tegnologie in hul onderskeie professies te wees en sodoende die beste moontlike diens aan TKS se kinders te kan lewer.

 Wie behoort te besluit of jou kind enige terapeutiese insette benodig? Jou kind se onderwyseres kan ‘n waardevolle inset lewer, maar geen formele of informele evaluering is beter as ‘n ouer se intuïsie nie. Indien jy as ouer dus self twyfel in jou hart ervaar oor jou kind se vordering, is dit altyd beter om professionele advies in te win. Kontak vir Susan Smith by die skool vir meer inligting. Truida Kestell is die voorloper in die gebied van hulponderrig by Laerskole in die distrik.

Ons by TKS het ‘n standaard wat moeilik oortref kan word, maar maklik deur ander nageboots kan word.

Select