Bethlehem 6 Mar. 2021 26 °C
Wind: 5.96 mph
Humidity: 29% Pressure: 1015 hPa
Sun 28 °C 14 °C
Mon 28 °C 14 °C
Tue 27 °C 15 °C
Wed 28 °C 15 °C
Thu 26 °C 14 °C
BETHLEHEM 6 Mar. 2021 26 °C
Wind: 5.96 mph
Humidity: 29% Pressure: 1015 hPa
Sun 28 °C 14 °C
Mon 28 °C 14 °C
Tue 27 °C 15 °C
Wed 28 °C 15 °C
Thu 26 °C 14 °C

Akademie by Truida Kestell

Akademie is Truida Kestell se eerste en belangrikste prioriteit. Daar word gestreef na die maksimale ontwikkeling van die leerder en dit word bereik deur ‘n baie hoë akademiese standaard.

AKADEMIES GEFOKUS PARALLEL MEDIUM SKOOL

Truida Kestell se personeel skep ‘n positiewe leerklimaat en kwaliteit onderwys vind plaas. Met addisionele beheerliggaamposte, word daar toegesien dat maksimum individuele onderrig in kleiner klasse plaasvind. Die personeel se passie vir onderwys en liefde vir die kinders maak van hulle mentors om na op te kyk.

Truida Kestell Skool bied aan ouers die geleentheid om hul kinders bloot te stel aan ‘n multi-kulturele omgewing wat verteenwoordigend is van ons land Suid-Afrika.

Ons skool beskik oor Ondersteunings Onderwys (OO) op ons terrein. Leerders word ondersteun in die vorm van berading, remediërende onderrig, hulpverlening, emosionele bystand asook terapie. Ons OO-departement bied verder  ekstra ondersteuning deurdat ons oor ondersteuningsonderwysklasse in onderskeidelik Gr 2- en Gr 3 beskik waar die leerdergetalle heelwat laer is in vergelyking met die ander klasse.  Leerders in dié klasse volg dieselfde akademiese kurrikulum, maar individuele- en emosionele aandag is optimaal.

Ons sielkundiges , arbeids- en spraakterapeute  is op die terrein beskikbaar en leerders word daagliks deur hulle ondersteun.  Daar word ook van tutors in Gr 1-7 gebruik gemaak om leerders wat individuele hulp in die klas nodig het, te akkommodeer. Bio-Link klasse wat konsentrasie bevorder word ook op ons skoolgronde aangebied.

Ons is baie trots op elke Truidjie daarom ontvang leerders erkenning volgens die skool se beleid rondom akademiese prestasies. Elke kwartaal word daar in Gr 4-7 erkenning gegee aan die top presteerders gedurende daardie kwartaal deur die top tien in elke graad aan te kondig.

let op in die klas
werk hard en studeer
sukses

DIE VAKKE WORD AANGEBIED

Grondslagfase: Gr 1-3

Die Grondslagfase bied 4 vakke  asook ‘n Tweede Addisionele Taal  aan.

 • Afr (Huistaal)
 • Eng (Eerste Addisionele Taal)
 •  Wiskunde
 • Lewensvaardigheid
 • Sotho (Tweede Addisionele Taal)

Intermediêre fase: Gr 4-6

Die Intermediêre fase bied 6 vakke aan.

 • Afr (Huistaal)
 • Eng (Eerste Addisionele Taal)
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe
 • Sosiale Wetenskappe
 • Lewensoriëntering

Senior fase: Gr 7

Die Senior fase bied 9 vakke aan.

 • Afr (Huistaal)
 • Eng (Eerste Addisionele Taal)
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe
 • Tegnologie
 • Sosiale Wetenskappe
 • Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe
 • Kuns en Kultuur
 • Lewensoriëntering

KONTAK ONS

Naam & Van - Name & Surname*
Kontaknommer - Contact Number*
epos - email *
Navraag - Enquiry*
STUUR - SUBMIT

TRUIDA KESTELL
Map Data
Map data ©2018 AfriGIS (Pty) Ltd, Google
Map DataMap data ©2018 AfriGIS (Pty) Ltd, Google
Map data ©2018 AfriGIS (Pty) Ltd, Google
Map
Satellite
1 km